top of page
393A3191.JPG

MI AZ SMSC?

Az SMSC arról szól, hogy tanulóinkat egész emberré fejlesztjük. Ez magában foglalja szellemi, erkölcsi, társadalmi és kulturális fejlődésüket. Minden leckében képesnek kell lennünk azonosítani ezen elemek egy részét vagy mindegyikét. A tervezés során kérjük, biztosítson lehetőséget a tanulók számára ezek lefedésére.

 

 

KI VAGYOK ÉN?

Ahogy növekedünk, el kell kezdenünk reflektálni önmagunkra, gondolatainkra, cselekedeteinkre és érzéseinkre. Az iskolai SMSC-n keresztül aktívan segítenünk kell a tanulók fejlődését, hogy megértsék, kik is ők. Az SMSC elemeinek minden leckében jelen kell lenniük.

 

 

MIT GONDOLOK?

A tanulók lelki fejlődését mutatja, hogy hajlandóak megosztani és reflektálni azokra a hiedelmekre, amelyek életszemléletüket megalapozzák, valamint azt, hogy mennyire tiszteletben tartják mások érzéseit és értékeit. Az erős spirituális fejlődésű tanulóknak örömet kell mutatniuk önmagukról, a világról és azon túlról való tanulásban. A tanulók spirituális fejlődése a kreativitás és a képzelőerő felhasználása révén is megmutatkozhat a tanulásban. Törődniük kell vele, és merjenek álmodni, mert ez arra ösztönzi őket, hogy fejlesszék saját meggyőződéseiket és értékeiket. A „lelkük”, „személyiségük” vagy „jellemük” fejlesztéséről van szó.

 

 

MIÉRT SZERINTEM EZT?

A tanulók erkölcsi fejlődését mutatja, hogy megértik a jót, a rosszat és a tetteik következményét. A tanulóknak lehetőséget kell adni arra, hogy megismerjék az erkölcsi és etikai kérdéseket, és legyenek hajlandóak és képesek legyenek indokolt személyes véleményt mondani ezekről a kérdésekről. Képesnek kell lenniük felismerni, és ami még fontosabb, megérteni, hogy a társadalom mely értékeit, hogyan és miért változnak.

 

 

KIVEL OSZTHATOM MEG?

A tanulók szociális fejlődését az mutatja, hogy hajlandóak részt venni egy sor tevékenységben és különböző hátterű tanulókkal. Képesnek kell lenniük együttműködni másokkal, felismerni a konfliktusokat és megoldani azokat. A tanulókat is érdekelnie kell, és meg kell értenie, hogyan működik iskolájuk és társadalmuk, és milyen szerepük van ebben. Ez magában foglalja a sikeres kapcsolatokhoz szükséges interperszonális készségek fejlesztését is.

 

 

HONNAN JÖNEK A BEFOLYÁSOM?

Diákok A kulturális fejlődés azáltal mutatkozik meg, hogy hajlandóak részt venni különféle kulturális lehetőségekben, például zene, sport, technológia. Meg kell érteniük és ünnepelniük kell, hogy mi tesz minket azonossá közösségünkben, és egyformán el kell ismerniük, tisztelniük és ünnepelniük azt, ami különbözik egymástól. A tanulókat érdekelje és értékelje, hogy mi az örökségük, és mi teszi őket azzá, akik ők. Ennek során az iskolának értékelnie kell a kulturális sokszínűséget, és ezzel meg kell akadályoznia a rasszizmust.

Unknown.png
Picture 1.jpg

Flash Cards

Create flashcards to chunk information into small sections. You can use ‘read, cover, write, check’ to test your knowledge. To do this, you should read your information, cover it up, say the information out loud, write the information out again and then check to see if your information is correct. Correct any errors and repeat the process.

Picture 2.jpg

Complete past papers

Under timed conditions, without your notes! There are only a limited number of past papers available online for your subject and exam board, so you should only attempt past papers when you think you’re ready to do so. But, when you do, this is the best possible way of testing yourself and preparing yourself for the exam.

Picture 3.jpg

Repeat, repeat, repeat

Repetition is how you create long-term memories.

By testing and re-resting yourself, you will identify areas that you need to improve on. Focus on those areas and repeat your revision for those tricky topics, this time using different revision strategies.

Picture 4.png

Parents – Your Role

 

Set a routine of study at home:
 

 • Ask your child about their revision timetable 

 • Ensure there is a quiet area conducive to work

 • Ensure that phone, games console, computer, TV time

 • is limited – the internet is not always required for revision!

Picture 5.png

Monitor your child’s social life:

 • When are they allowed out?

 • What are they doing at weekends and holidays? 

 • Ensure they have a good sleep pattern

 • Monitor and set limits around their social media

 

Support school rules:

 • Ensure your child comes to school on time and every day

 • Ensure your child comes to school in the correct uniform

 • Ensure your child completes their homework to a good standard

 • Communicate with your child’s tutor if any problems arise

 • Support our conduct and behaviour codes both in and out of school

bottom of page