top of page
Castle on Hill

TÖRTÉNELEM

Tudás és készségek

 

7. év:

 

A tanulók fejlesztik tudásukat:

 • A Római Birodalom fejlődése

 • A rómaiak, szászok, vikingek és normannok támadásainak hatása

 • A társadalom jellemzői a középkori Angliában

 • A Selyemút globális hatása, az iszlám világ és a fekete halál terjedése.

 • A hatalmi harc a középkori uralkodók, az egyház, a bárók és a nép között

 • Vallásváltás a Tudorok alatt

 • Élet az Erzsébet-kor aranykorában

 • A polgárháború eseményei.

 

 

A tanulók fejlesztik készségeiket

 • A kronológia megértése és az idő strukturálása

 • A kulcsszavak és a történelmi terminológia korlátozott használata

 • Következtetések levonása forrásokból

 • Ismerje fel, hogy különböző értelmezések alakultak ki

 • Kezdje el elmagyarázni, miért történtek az események

 • Kezdje el elmagyarázni, hogyan változtak vagy maradtak a dolgok

 • Kezdje el elmagyarázni, hogy a témák miben hasonlítanak vagy különböznek egymástól

 • Kezdje el magyarázni az események és tettek következményeit. 

 • Kezdje el elmagyarázni, miért fontosak az események

 • Kezdj el ítéletet alkotni történelmi kérdésekben

 

 

8. év:

 

A tanulók fejlesztik tudásukat:

 • Oliver Cromwell tettei és az interregnum hatása

 • Élet a helyreállítás és a kora újkori Anglia idején

 • A Mogul birodalom és kapcsolat közöttük a Tudor/Stuart-dinasztia

 • A francia forradalom és Napóleon okai, eseményei és hatásai

 • A transzatlanti rabszolga-kereskedelem jellemzői és a rabszolgaság felszámolása

 • Hogyan szerzett Nagy-Britannia birodalmat, és milyen hatással volt ez

 • Az ipari forradalom okai

 • Az ipari forradalom által előidézett változások a munkavégzésben, az életkörülményekben és a közegészségügyben

 • Az első világháború okai

 • A lövészárokháború jellemzői és miért akartak a férfiak harcolni a háborúban

 • A háború hatása az Egyesült Államokra, Németországra és Nagy-Britanniára a két világháború közötti időszakban

 • Oroszország a háború után és az orosz forradalom okai, eseményei és hatásai

 

 

A tanulók fejlesztik készségeiket

 

 • A kulcsszavak és a történelmi terminológia helyes használata

 • Kezdje el elemezni a források tartalmát

 • Mutassa be annak alapvető megértését, hogy különböző okokból különböző értelmezések jönnek létre

 • Magyarázza el, miért történtek események

 • Magyarázza el, hogy a dolgok hogyan változtak vagy maradtak változatlanok az egyes időszakok során.

 • Magyarázza el, hogy a témák miben hasonlítanak vagy különböznek egymástól

 • Magyarázza el az események és tettek következményeit. 

 • Magyarázza meg, miért fontosak az események!

 • Ítéletalkotás történelmi kérdésekben és bizonyítékokkal alátámasztása

 

9. év

 

A tanulók fejlesztik tudásukat:

 • Élet különböző egyének számára a náci Németországban

 • A holokauszt eseményei és hatásai

 • A második világháború kitörése és eseményei

 • A blitz és a hazai front Nagy-Britanniában

 • A második világháború globális hatása

 • Ismerje meg a hidegháború eseményeit

 • Fedezze fel, miért volt nehéz az amerikai feketék élete és a polgárjogi mozgalom

 • Diktátorok a XX

 • Bolton egész idő alatt

 

A tanulók fejlesztik készségeiket

 

 • Kulcsszavak és történelmi terminológia kontextusban való helyes használata

 • Elemezze a források tartalmát és hasznosságát

 • Mutassa be annak megértését, hogyan és miért alakulnak ki a különböző értelmezések

 • Ismertesse részletesen az események okait, és hasonlítsa össze őket

 • Magyarázza meg a változás mértékét és a folytonosságot, miközben indokolja

 • Magyarázza el, miért és hogyan hasonlóak és különböznek a témák

 • Ismertesse az események és cselekedetek következményeit és hatásait. 

 • Magyarázza el, miért jelentősek az események, és helyezze őket az időszak kontextusába

 • Ítéletalkotás történelmi kérdésekben, és bizonyítékokkal és történelmi összefüggésekkel alátámasztása

 

10. év

 

A tanulók fejlesztik tudásukat:

 

Változások az egészségügyben és az orvostudományban:

 • Betegségek okai 500-tól napjainkig, köztük olyan betegségek, mint a fekete halál, a nagy pestis, a kolera és a tífusz, valamint a spanyolnátha és az AIDS

 

 • Kísérletek a betegségek megelőzésére az idő múlásával, beleértve az oltás hatását és terjedését 1700 óta

 • A betegségek és betegségek kezelésére és gyógyítására irányuló kísérletek fejlődése, például a sebészet és az antibiotikumok fejlődése

 • Az orvosi ismeretek fejlődése az ókori görög orvosoktól a DNS felfedezéséig a 20thc 

 • Változások a betegellátásban, valamint az ápolás, a kórházak és az NHS fejlődése

 • A közegészségügy fejlődése Nagy-Britanniában a középkortól napjainkig

 • Az orvosi tanfolyam során feltárt történelmi környezettanulmány. Ezt a vizsgabizottság írja elő.

 

Erzsébet korabeli Anglia:

 • Az Erzsébet-kormányzat felépítése

 • Gazdagok és szegények életmódja és a szegénység kezelésének módszerei, beleértve az 1601-es szegénytörvényt

 • A gazdagok kedvelt szórakozása és a színház fejlődése

 • A vallás problémája és az 1559-es vallási rendezés

 • A katolikus összeesküvés és a skót királynő Mária fenyegetése

 • A spanyol armada okai és okai, hogy miért bukott meg

 • A puritán fenyegetés és az ellenük tett intézkedések

 

A tanulók a következő területeken fejlesztik képességeiket:

 • Egy történelmi kérdés jelentőségének vagy okának magyarázata, és egy alátámasztott ítélet meghozatala a történelmi kontextusban

 • Adjon elemzést a változás mértékéről és természetéről

 • A forrás pontosságának vagy megbízhatóságának értékelésének megkezdése, valamint a tartalom és a szerzőség elemzése

 • Az értelmezés értékelése, elemzése és a szerzőségre vonatkozó ítéletalkotás

 • Egy történelmi kérdés jelentőségének vagy okának elemzése és értékelése az ítélethozatal során

 • Elkezdi elemezni a változás mértékét és természetét, miközben ítéletre jut

 • Kritikusan elemezze és értékelje a forrásokat, hogy döntést hozzon, és helyezze őket megfelelő történelmi kontextusba

 • Kritikusan elemezze és értékelje az értelmezéseket, hogy megalapozott ítéletet alkosson arról, miért különböznek egymástól, és bizonyíthatja a szélesebb körű történelmi vita megértését

 

11. év

 

A tanulók fejlesztik tudásukat:

 

Németország átalakulóban:

 • Az első világháború hatása Németországra és a Weimari Köztársaság gyengeségei

 • Weimar helyreállítása és Stresemann hatása

 • A nagy gazdasági világválság hatása és a nácik felemelkedése

 • Hitler hatalmának megszilárdítása

 • A náci gazdaság-, társadalom- és fajpolitika

 • Ellenőrzési módszerek, mint a propaganda és a terror

 • Hitler külpolitikája és a második világháború kitörése

 

Az USA fejlődése

 

 • A Wall St. Crash hatása és a helyreállítási kísérletek pl. Roosevelt és a New Deal

 • A második világháború és a háború utáni fogyasztás és szuburbanizáció gazdasági hatásai

 • Az állampolgári jogok kérdése 1941 – 1970; a fekete amerikaiak hozzájárulása a második világháborúban, az oktatás, a közlekedés, a jogalkotás fejleményei

 • A polgárjogi vezetők, például Martin Luther King, Malcolm X és a Fekete Párducok hatása

 • Politikai változás 1960-2000; Kennedy, Nixon és Watergate, Reagan, Bush Senior és Clinton belpolitikája

 • Társadalmi változás 1950-2000; Változások a zenében, a szórakoztatásban, a médiában és az irodalomban, Változások az ifjúsági kultúrában, Diáktüntetés, A nők szerepének változása

 • hidegháborús rivalizálás; A Truman-doktrína és a kommunizmus visszaszorítása, 1948-49-es berlini válság, kubai rakétaválság, az Egyesült Államok részvétele Vietnamban

 • A világbéke keresése 1970 óta; Elengedés és fegyverkorlátozási kísérletek, A Kínával való kapcsolatok megváltozása (ping-pong diplomácia)

 • A kommunizmus bukása és a hidegháború vége

 • Az Egyesült Államok részvétele a Közel-Keleten

 

A tanulók fejlesztik készségeiket

 

 • Adjon elemzést a változás mértékéről és természetéről

 • Értékelje a forrás hasznosságát, és készítsen elemzést a tartalomról és a szerzőségről

 • Az értelmezés értékelése, elemzése és a szerzőségre vonatkozó ítéletalkotás

 • Egy történelmi kérdés jelentőségének vagy okának elemzése és értékelése az ítélethozatal során

 • Elemezze a változás mértékét és természetét, miközben döntést hoz

 • Kritikusan elemezze és értékelje a forrásokat, hogy döntést hozzon, és helyezze őket megfelelő történelmi kontextusba

 • Kritikusan elemezze és értékelje az értelmezéseket, hogy megalapozott ítéletet alkosson arról, miért különböznek egymástól, és bizonyíthatja a szélesebb körű történelmi vita megértését

 • Egy történelmi kérdés jelentőségének vagy okának elemzése és értékelése, miközben a kérdésben a megfelelő történelmi kontextusban megfelelően megalapozott ítéletet hozunk

 • A változás természetének és mértékének elemzése és értékelése, miközben megalapozott ítéletet hozunk a kérdésben, a megfelelő történelmi kontextusban

 • Kritikusan elemezze és értékelje a forrásokat, hogy megalapozott, megalapozott ítéleteket hozzon, és helyezze azokat részletes, megfelelő történelmi kontextusba

 • Különböző értelmezések kritikai elemzése és értékelése a megalapozott ítélet meghozatala érdekében. Megmagyarázni, miért különböznek az értelmezések, és bemutatni a szélesebb körű történelmi vita részletes megértését

Kapcsolat az osztályvezetővel:

Miss Davies – E.Davies @smithillsschool.net

bottom of page