top of page
393A1112.jpeg

ДЕН НА КУЛТУРАТА

Във вторник, 19 юли 2022 г., учениците и служителите на Smithills имаха възможност да носят нещо различно от обичайните си униформи за училище. Трябваше да е подходящо за училище, но трябваше да отразява кои са те наистина.  Ако човек искаше да представи етническа принадлежност, култура, произход или да има аспект от своя характер, който искаше да сподели с всички, това беше денят да каже, ТОВА СЪМ АЗ!  

През деня персоналът също провежда тематични уроци за идентичността.

 

Денят се появи като отговор на това, което поискаха нашите ученици от многогодишни групи.  Това е развитие на нашия отговор на деня на омразата по това време миналата година.

Open Evening Image Gallery

If you visited us during the open evening, please could you share some feedback by clicking the link below.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m1SlvPLTskK07QU3BIcneq4M1PdfrghDkfbEnuG0PpNUNk1FUzQ3VlpCM1BBTUk5VjVHSklXQU41RS4u

If you missed anything from the night or would like to book a tour of the school during the day, we offer a tour and coffee with the Headteacher on Wednesday 11th October (9.30 am – 11 am) and Tuesday 17th October (9.30 am – 11 am).

 

Please email - c.fleming@smithillsschool.net for Tour Bookings.

bottom of page